kategoriák
Szervezet 9665
Hadügy 7097
Tudomány 6321
Informatika 5316
Üzleti világ 4675
Oktatás 3677
Telekom 1687
Sport 1672
Szleng / Chat 1658
Média 1457
Közlekedés 1238
Általános 1230
Szórakozás 1216
Ipar 938
Elektronika 924
Vallás / hit 901
Politika 380
Hobbi 356
Internet 308
Művészet 267
Rendezvény 216
180 5
KeresésHozzáadásExtrák
belépés
regisztráció
BelépésRegiszrtáció


Felhasználási Szabályzat

A jelen Felhasználói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a rovidites.hu szerkesztősége (a továbbiakban Szerkesztőség) által működtetett – rovidites.hu – internetes honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető és összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) minden olyan magánszemély vagy jogi személy, aki megtekinti a Honlapot, illetve aki tartalmat helyez el a honlapon. A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat Felhasználóra vonatkozó rendelkezéseit.

1. Szolgáltatás

A Szolgáltatás leírása: a Honlap adatbázisában rendszerezett formában, kategóriákba/alkategóriákba sorolva több tízezer, magyar köznyelvben és szlengben, illetve a hazai szaknyelvekben előforduló rövidítés feloldása található. A Szolgáltatás lényege, hogy ezen rövidítések Felhasználó által kereshetőek és felhasználhatóak. A Honlap lehetőséget nyújt a regisztrált Felhasználók számára, hogy a Honlap tematikájához illeszkedő tartalmat töltsenek fel az oldalra.

A Felhasználó ezen Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, a Társaság jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

1.1 Rendelkezésre állás

A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa. A Szerkesztőség minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, ezt azonban garantálni nem tudja. Szolgáltató jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

2. Regisztráció

A Honlap bizonyos Szolgáltatásait bárki szabadon igénybe veheti. Ugyanakkor a regisztrációhoz kötött Szolgáltatásokat csak regisztrált Felhasználó vehet igénybe. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt a Szolgáltató elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a Szolgáltató és más Felhasználók bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott Regisztrációs adatok a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Felhasználó vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok a Szolgáltató saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, Szolgáltatónak jogában áll megszüntetni a szolgáltatásra vonatkozó használati jogot. Felhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Felhasználó által megadott Regisztrációs adatokat. További ide vonatkozó információkat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmaz.

2.1 Jelszó

Regisztráció során szükséges, hogy a Felhasználó megadjon egy valós e-mail címet, egy titkos jelszót és egy Felhasználónevet. Felhasználó a regisztrációval kizárólagos és teljes felelősséget vállal és fiókja saját és harmadik fél általi használatáért. Felhasználó köteles jelszavát titokban tartani, mások által nem hozzáférhető helyen tárolni és negyedévente legalább egyszer megváltoztatni. A Felhasználót a jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. Az Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más jelszavát illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szerkesztőséget, ha tudomására jut az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése.

2.2 Hírlevél

Regisztrációval egyidejűleg Felhasználó felíratkozik a Honlap eseti Hírlevelére, ahonnan leíratkozni bármikor lehetséges, a Személyes menüben.

3. Tartalom feltöltése

Regisztrált Felhasználónak lehetősége van tartalmat feltölteni a Honlap adatbázisába és azt megjelentetni a Honlapon. A tartalom feltöltés során Felhasználónak körültekintően és gondosan kell eljárnia, és a minőségi szempontokat messzemenőkig figyelembe kell vennie. A tartalom feltöltésével kapcsolatos szabályok a következők:

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Honlapra általa feltöltött információk, anyagok és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik.

A Szerkesztőség jogosult, de nem köteles a Honlapra feltöltött információkat ellenőrizni, módosítani, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes vagy jelen Szabályzatba ütköző tevékenység folytatására utalnak.

Ugyanakkor Szerkesztőség, a Felhasználók számára lehetőséget ad, és egyben kéri is Őket, hogy haladéktalanul jelezzék, ha megítélésük szerint a Honlapon elérhető valamely tartalom jogsértő, tisztességtelen vagy etikával össze nem egyeztethető. A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan panaszok teljesítését megtagadja.

A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a Honlapra, Felhasználó által feltöltött rövidítéseket és az ahhoz kapcsolódó információkat nyilvántartsa, azokat értesítés nélkül módosítsa, továbbadja illetve akár nyomtatásban is megjelentethesse.

A Szerkesztőség jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan törölni a Felhasználó által feltöltött bármely tartalmat, ha a rövidítés közzétételével kapcsolatban valamely jogszabály, irányadó etikai szabály, vagy a közízlés megsértésének gyanúja merülhet fel.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerkesztőség észleli, hogy a Felhasználó által feltöltött bármely tartalom a jelen Szabályzatba foglaltakat sért, jogosult és köteles az érintett tartalom, előzetes figyelmeztetés és utólagos indoklás nélkül haladéktalanul eltávolítani.

A Szerkesztőség fenntartja a Honlap oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren vagy nem megfelelő formátumú.

4. Korlátozások és tilalmak

TILOS a Honlapra a Felhasználónak olyan tartalmat feltölteni, amely

5. Felelősség kizárása

A Szerkesztőség felhívja a figyelmet, hogy a Honlap tartalma a Felhasználók közvetlen tartalom feltöltésének köszönhetően a Szerkesztőségtől tudta nélkül is módosulhat, így a Szerkesztőség nem köteles ismerni minden Felhasználók által feltöltött tartalmat, ezért a felelősség kizárására van szükség az alábbi esetekben.

A Szerkesztőség kizárja felelősségét mindazon – akár harmadik félnek okozott – jogsérelemért, károkért és hátrányokért, amelyek a Honlap oldalain található információk és a Felhasználók által feltöltött tartalmak felhasználásából származnak.

A Szerkesztőség kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő kárért, hátrányért.

A Szerkesztőség kizárja a felelősségét minden kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználók által korábban feltöltött tartalmat később a Szerkesztőség eltávolított.

A Szerkesztőség kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Honlap használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában.

A Szerkesztőség kizárja a felelősségét a Felhasználó jelszavának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A Szerkesztőség kizárja a felelősségét az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyek a Szolgáltatás tervezett megváltoztatásából, felfüggesztéséből, leállításából erednek, vagy amelyeket a Szerkesztőség szándékától függetlenül bekövetkező technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

A Szerkesztőség nem vállal felelősségét minden egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibáért, kárért.

6. Díjak

A Honlap használata díjmentes.

Ugyanakkor Szerkesztőség fenntartja a jogát arra, hogy a Szolgáltatás bizonyos részeit – az érintettek előzetes tájékoztatását követően – fizetőssé tegyék.

7. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatai kezelésének szabályát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

8. Ügyfélszolgálat

Felhasználó információkérés esetén, a Szerkesztőség által biztosított alábbi ügyfélszolgálati e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: rovidites@rovidites.hu

9. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2012. június 13. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot módosíthatja, kiegészítheti, illetve megváltoztathatja. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről-időre áttekintse a Szabályzat esetleges módosításait. Amennyiben Felhasználó a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

 

vissza