kategoriák
Szervezet 9665
Hadügy 7097
Tudomány 6321
Informatika 5316
Üzleti világ 4675
Oktatás 3677
Telekom 1687
Sport 1672
Szleng / Chat 1658
Média 1457
Közlekedés 1238
Általános 1230
Szórakozás 1216
Ipar 938
Elektronika 924
Vallás / hit 901
Politika 380
Hobbi 356
Internet 308
Művészet 267
Rendezvény 216
180 5
KeresésHozzáadásExtrák
belépés
regisztráció
BelépésRegiszrtáció


Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a rovidites.hu szerkesztősége (a továbbiakban Szerkesztőség) által működtetett – rovidites.hu – internetes honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető és azzal összefüggő adatok kezelésének és használatának feltételeit tartalmazza. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) minden olyan magánszemély vagy jogi személy, aki megtekinti a Honlapot, illetve aki tartalmat helyez el a honlapon. A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot, továbbá a kapcsolódó Felhasználási Szabályzat ide vonatkozó rendelkezéseit.

A Szerkesztőség, mint a Honlap üzemeltetője, ezen Szabályzatban tájékoztatja a Felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében szokásos intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. A kezelt adatok

Regisztráció során a Honlapon egy felhasználónevet egy működő e-mail címet és egy szabadon választott jelszót kell megadni. Ugyanakkor a Felhasználó a regisztrációt követően megadhatja további adatait is, úgymint nevét, címét. Személyes adatnak minősül a név, a cím, és az e-mail cím.

Ezen adatok megadásával és a Honlapon történő regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak, jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti kezeléséhez.

Naplózás

A Honlap oldalainak látogatásával egyidejűleg rögzítésre – naplózásra – kerül a látogatás kezdő időpontja, a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatott oldalak darabszáma és sorrendje, illetve belépett Felhasználó esetében ezen adatokhoz kötött módon a Felhasználó által regisztrációkor megadott felhasználónév és e-mail cím.

Cookie

A Honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa.

Hírlevél

A Honlapon Hírlevél mondható le és rendelhető meg. A Hírlevéllel kapcsolatos változtatásokat, belépést követően a Személyes menüben lehet megtenni. A Felhasználó az adatai megadásával, illetve a Hírlevélre feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szerkesztőség a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel felkeresse.

2. Az adatkezelés célja

Az adatok rögzítésének célja

Szerkesztőség kijelenti, hogy az itt megjelölt céloktól eltérő célra az összegyűjtött adatokat nem használja.

3. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs adatok a regisztrált Felhasználó, vagy a Szerkesztőség kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben. A regisztráció törlését a Felhasználó a Szerkesztőséghez írt e-mailben kezdeményezheti. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a Felhasználóhoz kötődő minden regisztrációkor megadott személyes adat.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre

A nyilvántartott adatokhoz a Honlap tulajdonosa, a Szerkesztőség arra feljogosított tagjai, valamint a Honlap rendszergazdái férhetnek hozzá. Regisztráció során megadott adatokat a megjelölteken kívül harmadik félnek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

5. A Felhasználó jogai

Regisztráció során megadott adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Szerkesztőség, írásbeli megkeresés alapján, kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

6. A Szerkesztőség jogai

Szerkesztőség fenntartja a jogot magának arra, hogy kizárjon a Szolgáltatásból minden olyan Felhasználót, aki szándékosan zavarja, akadályozza vagy ellehetetleníti a Szolgáltatás működését. Indokolt esetben Szerkesztőség, akár IP alapján blokkolja a Felhasználót és/vagy az internetszolgáltatójához panaszt nyújt be.

7. Ügyfélszolgálat

Felhasználó a Szerkesztőséggel az alábbi ügyfélszolgálati e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: rovidites@rovidites.hu

8. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2012. június 13. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot módosíthatja, kiegészítheti, illetve megváltoztathatja. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről-időre áttekintse a Szabályzat esetleges módosításait. Amennyiben Felhasználó a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

 

vissza